SOFT MAPLE (Acer Saccharum)

Mô tả : Gỗ Soft Maple có màu sắc và cấu trúc vân tương tự như gỗ Hard Maple. Tuy nhiên, gỗ có độ cứng và chắc thấp hơn Hard Maple, nên giá thường thấp hơn từ 20% - 30%. Gỗ thường được dùng thay cho Hard Maple hoặc nhuộm màu để giống các loại gỗ khác như gỗ Cherry và có thể dùng thay thế gỗ Beech.
Lượt xem : 1974

Gỗ Soft Maple có màu sắc và cấu trúc vân tương tự như gỗ Hard Maple. Tuy nhiên, gỗ có độ cứng và chắc thấp hơn Hard Maple, nên giá thường thấp hơn từ 20% - 30%. Gỗ thường được dùng thay cho Hard Maple hoặc nhuộm màu để giống các loại gỗ khác như gỗ Cherry và có thể dùng thay thế gỗ Beech.

CÔNG DỤNG CHÍNH :

Ván sàn, đồ gỗ, tủ bếp, gỗ chạm nội thất, cầu thang, gờ trang trí, cửa cái, nhạc cụ và gỗ tiện.

 

PHÂN HẠNG :

FAS/ Sel

No.1 Common, No.2 Common

BỀ DÀY :

4/4” (26mm)

5/4” (32mm)

6/4” (38mm)

8/4” (50mm)

Eastern Soft Maple

Sản phẩm của chúng tôi

Xem và lựa chọn cái sản phẩm gỗ cứng cao cấp của gỗ mỹ

Tin tức mới nhất từ gỗ mỹ
Video của chúng tôi